29 juli 2012

Uitzetten Knoflookpad

De Knoflookpad Pelobates fuscus is één van de meest bedreigde amfibiesoorten in Nederland. Het is een gedrongen pad die middelgroot wordt en een lengte van 4,5 tot 6,5 centimeter bereikt. De Nederlandse naam is te danken aan de naar knoflook ruikende afscheiding die door de huid wordt afgegeven bij gevaar. Sinds 1950 is het aantal leefgebieden van de Knoflookpad met 50% afgenomen. Dit komt door intensivering van het landgebruik, verzuring, een steeds scherpere scheiding tussen natuur en landbouw en isolatie van leefgebieden.

De Amsterdamse dierentuin Artis heeft in samenwerking met stichting Reptielen Amfibieën en Vissen-Onderzoek Nederland (RAVON) duizenden larven van de Knoflookpad in het wild uitgezet. Dit in het kader van het natuurbehoudproject voor de Knoflookpad. Deze wordt ernstig met uitsterven bedreigd. Jarenlange isolatie van populaties door versnippering van het leefgebied is hier de oorzaak van.

De afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om het leefgebied van de Knoflookpad te verbeteren. Desondanks lukt het de pad niet om op eigen kracht van de bedreigde status af te komen.